Het Milieuloket is per 15 maart 2017 deels geďntegreerd in de site Europa Nu en deels opgeheven.

Via Europa Nu vindt u informatie over:

• Klimaatverandering
• Emissiehandel

Voor andere informatie over het milieu verwijzen wij u naar:

• Milieu Centraal
Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

• Rijksoverheid.nl
Klimaat, milieu en natuur

• Milieuklachten.nl
Melding over uw leefomgeving

Het milieuloket was een initiatief van PDC. Wij hebben deze site in 1993 gelanceerd en tot nu onderhouden. De informatie achten wij van groot maatschappelijk belang. En hoewel wij de site met veel plezier al die jaren (pro deo) hebben onderhouden, zijn wij door gebrek aan capaciteit/middelen nu genoodzaakt andere keuzes te maken. Daarbij is er nu op meer plaatsen - waaronder de hierboven genoemde sites - informatie over milieu-onderwerpen beschikbaar.

Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen dan kunt u die via onderstaand formulier aan ons doorgeven:

• contact opnemen

Milieuloket
  • Home
  • Over deze site
  • Tips
  • Site-map