Fossiele brandstoffen

Olieplatform
Bron: mikebaird

De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardolie, aardgas en steenkool. Het zijn koolstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven van miljoenen jaren oud. De koolstofdioxide (CO2) van de planten en dieren werd in de bodem opgeslagen en kwam dus niet in de lucht terecht. De verbranding van fossiele brandstoffen leidt alsnog tot een uitstoot van CO2 en zorgt daarmee voor klimaatverandering. Bovendien kunnen de fossiele grondstoffen opraken. Het gebruik van de fossiele grondstoffen gaat in een hoger tempo dan de vorming ervan.

Inhoud

1.

Aardgas

Aardgas is een natuurlijke energiebron. Het is geurloos, niet giftig en licht ontvlambaar. Aardgas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan en daarnaast uit ethaan en propaan. Het wordt veel gebruikt in het dagelijks huishouden, bijvoorbeeld om te koken of voor de verwarming. Omdat aardgas uit Groningen verkocht wordt aan andere landen, is aardgas voor de Nederlandse Staat een belangrijke inkomstenbron. Het leverde de Staat in 2011 een bedrag van 12,1 miljard euro op. Nederland is de grootste aardgasproducent van de Europese Unie.

Voordelen

 • Aardgas geeft minder CO2-uitstoot dan steenkool en aardolie. Nederland heeft aardgasbronnen in bezit en is voor de aardgasvoorziening niet

  afhankelijk van het buitenland.

 • Het gebruik van aardgas is relatief goedkoop in vergelijking met duurzame alternatieven.

Nadelen

 • De wereldwijde aardgasvoorraad dreigt binnen zestig jaar te zijn uitgeput.
 • Nederland kan daardoor afhankelijk worden van ander landen.
 • De schaarste kan leiden tot een prijsstijging van aardgas.

2.

Schaliegas

Schaliegas is een aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Dit zijn kleisteenlagen in de ondergrond waar het aardgas in zit Ďopgeslotení. In verschillende Europese landen is discussie over de winning van schaliegas. De boringen om het gas te winnen, brengen een aantal risicoís met zich mee. De winning zou leiden tot aardbevingen en vervuiling. Om het gesteente te bereiken wordt gebruik gemaakt van chemicaliŽn die zwaar giftig zijn. Een groot gedeelte van deze chemicaliŽn blijft achter in het gesteente.

Volgens het Europees Parlement mag iedere EU-lidstaat beslissen of het schaliegas wil gebruiken. In afwachting van het onderzoek over de aangepaste regelgeving, dat midden 2013 zal worden gepubliceerd, moeten lidstaten voorzichtig zijn met toestemming voor de winning van schaliegas. In Nederland wordt momenteel geen schaliegas gewonnen. Het wacht de resultaten van het Europees onderzoek af.

Voordelen

Schaliegas draagt bij aan de energievoorziening van Nederland. De dalende Nederlandse gasvoorraad kan deels worden gecompenseerd. Daarnaast is het gebruik van schaliegas relatief milieuvriendelijk. Het gas levert minder uitstoot van broeikasgassen dan steenkool en olie. Ook zou door schaliegaswinning de bouw van Nederlandse kerncentrales niet meer nodig zijn.

De economische voordelen van schaliegas lijken groot. Het Rijk verdient als grootste aandeelhouder aan de verkoop van schaliegas. Ook ontvangt het Rijk extra inkomsten uit belastingen die worden betaald door de gasproducenten over het gewonnen schaliegas. Bovendien biedt schaliegaswinning ondernemingskansen voor de lokale bedrijven en zorgt het op deze manier voor regionale werkgelegenheid.

Nadelen

Schaliegaswinning zorgt voor milieuvervuiling op de plek waar het gewonnen wordt. De winning kan leiden tot grondwaterverontreiniging, doordat boorputten die na winning overblijven gaan lekken. De zuivering van verontreinigd grondwater brengt hoge kosten met zich mee. Daarnaast is er veel water nodig voor schaliegaswinning, waardoor de grondwaterstand kan dalen.

De boringen naar schaliegas brengen veiligheidsrisicoís met zich mee. Boringen kunnen zorgen voor kleine aardschokken. Schadelijke stoffen in de schalielaag kunnen naar de oppervlakte komen en gezondheidsrisicoís met zich meebrengen. Daarnaast is het mogelijk dat schaliegaswinning kan leiden tot ongelukken als gevolg van brandgevaarlijke gaslekken.

Het is nog onduidelijk wat de kosten en baten zijn van de schaliegaswinning. Eerst moeten er proefboringen worden gedaan, wat het nodige belastinggeld kost. Ook kunnen de boringen tot veel weerstand leiden bij de Nederlandse bevolking.

3.

Aardolie

Aardolie bestaat uit koolwaterstoffen die zijn ontstaan uit dode algen, bacteriŽn of anderen planten. De olie wordt vooral gebruikt als brandstof en als grondstof voor kunststoffen. Aardolie is erg belangrijk voor het wereldwijde vervoer en de industrie. Het merendeel van de olievoorraden, zoín zestig procent, bevindt zich in het Midden-Oosten.

Voordelen

 • Aardolie is makkelijk te transporteren via pijpleidingen en mammoettankers.
 • Aardolie kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruik.

Nadelen

 • Een belangrijk nadeel van het gebruik van aardolie is de CO2 die vrijkomt en bijdraagt aan de klimaatverandering.
 • Nederland is sterk afhankelijk van olieproducerende landen. De toegankelijke bronnen dreigen binnen veertig jaar op te raken, waardoor de prijs van aardolie stijgt.
 • Ongelukken met olietankers zijn schadelijk voor het milieu.

4.

Steenkool

Steenkool is een belangrijke vaste fossiele brandstof. In tegenstelling, tot aardolie en aardgas , heeft steenkool een vaste vorm. Het gesteente bestaat net als andere fossiele brandstoffen uit oude resten van plantaardig materiaal. Steenkool is de meest vervuilende vorm van fossiele energie. De grondstof wordt vooral gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het grootste gedeelte van de wereldwijde energievoorraad bestaat steenkool.

Voordelen

 • Steenkool is een goedkope brandstof.
 • Er is een grote voorraad steenkool beschikbaar verspreid over de hele wereld.

Nadelen

 • Bij het gebruik van steenkool komt veel CO2 vrij: een steenkoolcentrale stoot ruim 70 procent meer CO2 uit dan een gascentrale.
 • De voorraad van steenkool is eindig, alleen zal deze pas over een enkele honderden jaren zijn uitgeput.

5.

Meer informatie

Aardgas

Schaliegas

Aardolie

Steenkool

 

Inhoud

 • Contact
 • Home