Milieuloket:
Land- en tuinbouwbedrijven produceren groene stroom

 
woensdag 25 januari 2012, 12:10

DEN HAAG (PDC) - Land- en tuinbouwbedrijven produceren niet alleen voedsel, maar ook groene stroom, de glastuinbouw uitgezonderd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De land- en tuinbouwbedrijven wekken meer stroom op dan dat ze zelf kunnen verbruiken. De verkoop van deze stroom biedt de sector een extra bron van inkomsten. In totaal leveren de bedrijven 44% van de verbruikte duurzame energie in Nederland

Volgens staatssecretaris Bleker loopt de landbouwsector voorop als het gaat om het gebruik van duurzame energie, zoals wind- of zonne-energie. Bedrijven worden steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, aangezien ruim de helft van het eigen energieverbruik afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Ook de uitstoot van broeikasgassen is verminderd en werd ten opzichte van 1990 met bijna 17% teruggebracht. 

De overheid en de agrosector hebben in 2008 afspraken gemaakt over onder andere energiebesparing, duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze afspraken staan in het convenant 'Schone en Zuinige agrosectoren'.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer over...

  • Contact
  • Home