Milieuloket:
Green Deals

 

Green Deals

Green Deal

Dit zijn samenwerkingsprojecten tussen de overheid, bedrijven, organisaties en betrokken burgers op het gebied van lokale duurzaamheid. De invloed van de overheid zorgt er voor dat verschillende knelpunten worden weggenomen die zich normaal bij het opzetten van zo'n project voordoen. Het gaat hierbij om knelpunten zoals bijvoorbeeld onduidelijkheid over vergunningen, het niet kunnen vinden van samenwerkingspartners of onduidelijke regelgeving. Sinds de start in 2011 zijn 160 Green Deals afgesloten.  

Voorbeelden van deze Green Deals zijn onder andere een initiatief om de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam te verwarmen met biomassa. Het energieoverschot dat hierbij vrijkomt, wordt doorgesluisd naar woningen in de omgeving. Ook is er een project gestart waarbij mensen een deel van een windmolen kopen en de energie hiervan thuis kunnen gebruiken. Bedrijven en natuurorganisaties hebben verder afgesproken dat er vijf projecten komen voor ‘tijdelijke natuur’ op braakliggende bouwterreinen. Daarnaast wordt gewerkt aan de duurzame inzet van biomassa en het samengaan van voedselproductie met investeringen in natuur.

1.

Meer weten

 

Inhoud

  • Contact
  • Home