Milieuloket:
Schone economie in 2050 alleen mogelijk door combinatie van vier technieken

 
donderdag 17 november 2011, 13:49

DEN HAAG (PDC) - Om in Nederland het Europees streven van een 80 procent lagere CO2 uitstoot in 2050 te behalen, is een combinatie van vier maatregelen en een uitgave van 10 miljard euro extra per jaar nodig. Dat blijkt uit het gisteren verschenen rapport 'Naar een schone economie in 2050: routes verkend', van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzochten het PBL en het ECN de mogelijkheden het Europese doel te behalen. De conclusie uit dit onderzoek is dat alleen een combinatie van energiebesparing, meer biomassa, CO2-afvang en opslag en schone elektriciteit kan zorgen voor de forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Energiebesparing is hierbij het belangrijkst, maar zonder de inzet van biomassa is het volgens de onderzoekers bijna onmogelijk om het gestelde doel te halen. Ook de afvang en opslag van CO2 is van essentieel belang, maar het is onzeker of Nederland beschikt over voldoende opslagcapaciteit. Daarom moet ook groene stroom van windmolens en zonnepanelen optimaal gebruikt worden.

Op dit moment richt het kabinet zich vooral op het jaar 2020 waarin de CO2-uitstoot met 20 procent gedaald moet zijn. Om het langetermijndoel van 80 procent minder uitstoot van broeikasgassen te halen, zullen echter verdergaande technieken nodig zijn dan de technieken die nu worden gestimuleerd. Daarom zijn aanvullende initiatieven nodig die de benodigde innovatie zullen stimuleren.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

  • Contact
  • Home