Milieuloket:
EU-wetgeving moet gat in de ozonlaag dichtmaken

 
woensdag 25 maart 2009

De ozonlaag beschermt het leven op aarde tegen schadelijke ultraviolette straling van de zon. Begin jaren tachtig signaleerden wetenschappers een daling van de concentratie van ozon in de stratosfeer boven Antarctica. Deze daling werd bekend als het "gat in de ozonlaag".

Dit gat in de ozonlaag kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens en voor ecosystemen. Zo kan de kans op huidkanker toenemen. Om ozonlaagaantastende stoffen te verminderen, heeft de Europese Unie in 1987 het Protocol van Montreal opgezet.

Dit Protocol heeft inmiddels haar vruchten afgeworpen. Volgens Europarlementslid Hans Blokland is de wereldwijde productie en het gebruik van ozonlaagaantastende stoffen met 95% afgenomen sinds 1988. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de ozonlaag zich langzaam weer herstelt.

Verscherpte regulerende maatregelen zijn echter noodzakelijk. Hoewel de ozonlaag zich herstelt, loopt dit proces nog te langzaam. Hans Blokland zal aankomende week verslag uitbrengen over herziening van de wetgeving met betrekking tot stoffen die de ozonlaag afbreken.

Bron: Europees Parlement, 24 maart 2009.


  • Contact
  • Home