Milieuloket:
Milieu-organisaties

 

Milieu-organisaties

Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieu-organisatie. Wereldwijd pakt Greenpeace milieuproblemen aan en stimuleert zij oplossingen. Het doel: een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

De lokale afdelingen van het IVN organiseren wandeltochten langs natuurgebieden, vaak onder leiding van gidsen. Daarnaast onderneemt het IVN activiteiten in musea, en richt zich ook op kinderen.

JMA is dé milieuorganisatie door en voor jongeren van 12 tot en met 28 jaar die zich bezighouden met verschillende milieu-acties. JMA is aangesloten bij de nationale jeugdraad.

Samenwerkingsverbanden van verschillende milieuorganisaties op provinciaal niveau.

De Stichting Geluidhinder heeft als doel het tegengaan van geluidhinder. De Stichting geeft onder meer voorlichting en advies.

Een stichting die werkt aan een duurzame ontwikkeling, primair op het gebied van natuur, milieu en landschap en richt zich met name op overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen/organisaties.

Hier meer informatie over de Nederlandse 'Friends of the Earth' .

  • Contact
  • Home