Milieuloket:
Over deze site

 

Over deze site

In het Milieuloket vindt u toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties. Daarnaast leest u hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen.

1.

Voor wie is het Milieuloket bedoeld

Het Milieuloket is bestemd voor iedereen die over het milieu geïnformeerd wil worden. Het richt zich vooral op burgers, scholieren en bedrijven, en kan gezien worden als een eerstelijnsvoorziening die gebruikers op hoofdlijnen informeert. Zo kunt u als burger lezen hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan een beter milieu.

Het loket informeert u op verschillende manieren. Mogelijke ingangen zijn de hoofdrubrieken (zie hieronder) of de actualiteit (nieuws) maar u kunt ook direct een trefwoord intikken.

Voor 'milieuspecialisten' zijn de rubrieken mogelijk minder interessant omdat deze op hoofdlijnen informeren.

2.

Wie staan achter het Milieuloket?

Het Milieuloket is een initiatief van PDC Informatie Architectuur. PDC ontwikkelt, bouwt en onderhoudt complexe internet- en intranetsites voor onder meer de Eerste Kamer, KPN, en de onderwijssector.

De PDC-redactie Milieuloket draagt zorg voor de inhoud van de site. De activiteiten voor het Milieuloket bekostigt PDC uit eigen middelen, vanwege het maatschappelijke nut van de site. Het Milieuloket bestaat sinds 1993, sindsdien is de structuur enkele malen grondig herzien.

3.

Disclaimer

De informatie op het Milieuloket is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat onze informatie niet helemaal volledig is, of anderszins voor verbetering vatbaar is. Uw aanvullingen, suggesties en aanmoedigingen op onderdelen van deze site zijn dan ook van harte welkom.

PDC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van eventuele onvolkomenheden in de informatie die via het Milieuloket wordt verkregen.

PDC kan niet instaan voor de inhoud van websites waarnaar vanuit het Milieuloket verwezen wordt.

4.

De rubrieken

In de bovenbalk van elke pagina ziet u de hoofdrubrieken van deze site. Als u met uw muis een van de rubrieken aanwijst, ziet u over welke onderwerpen informatie beschikbaar is. U kunt dan rechtstreeks naar het gewenste onderwerp doorklikken.

De Wegwijzer die via de homepage te vinden is, wijst de weg naar overheidsinstanties, organisaties, nieuwssites en andere informatie over het milieu op het internet.

5.

Nieuws

De redactie van PDC zorgt ervoor dat er actuele nieuwsberichten op het Milieuloket komen. PDC maakt bij de intake een selectie uit landelijke en regionale dagbladen en diverse gespecialiseerde week- en maandbladen. De homepage ontsluit de meest recente nieuwsberichten. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van milieu.

Als u bent geïnteresseerd in het recente nieuws over één specifieke kwestie (bijvoorbeeld alle nieuwsberichten over klimaatverandering, of alle nieuwsberichten over vermesting), ga dan naar de betreffende milieukwestie. Links op de pagina krijgt u een overzicht van de meest recente nieuwberichten over het onderwerp van uw interesse.

6.

Zoek

Door in het zoekveld rechtsboven op de site de eerste twee of drie letters van een trefwoord in te tikken, springt u rechtstreeks naar een bepaald onderwerp bijv. klimaatverandering, verf of afval.

7.

Overige elementen in de navigatie

Home

Terug naar de homepage van Milieuloket; daar komt u ook door te klikken op de titel Milieuloket bovenaan iedere pagina.

Bekeken

Biedt een overzicht van alle door u bezochte pagina's. Hiermee kunt u snel 'terugstappen' naar teksten die u eerder bekeken heeft.

Sitemap

Deze functie laat zien hoe de site in elkaar zit. U krijgt een indruk van de gelaagdheid van de informatie en ziet uit welke onderwerpen elke rubriek bestaat.

Contact

Deze keuze biedt u de gelegenheid een bericht te sturen aan de redactie van deze site, als u wilt reageren op de inhoud. Heeft u suggesties, ontdekt u tikfouten of onjuistheden in deze website, dan hoort de redactie dat graag van u via e-mail.

Let op: als u als consument vragen heeft op het terrein van het milieu, kunt u kijken op de website van website van Milieu Centraal.

Over deze site

Dit is de rubriek die u nu aan het lezen bent.

8.

Navigeren

Binnen een module

Het lezen van grote teksten brengt vaak veel scrollen met zich mee. Wij hebben deze teksten daarom voorzien van een inhoudsopgave. Door op één van de kopjes te klikken, 'springt' u direct naar de gewenste paragraaf.

Vanuit een module

U kunt de door u bezochte module op verschillende manieren verlaten. Vaak vindt u in de tekst hyperlinks, die leiden naar andere onderdelen van de site. Onder de modules en de nieuwsberichten vindt u een 'Meer over' paragraaf, waarmee een overzicht gegeven wordt voor verdere oriëntatie.

9.

Toegankelijkheid

Er is veel aandacht besteedt aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen het kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen conform de webrichtlijnen voor de overheid.

10.

Stage lopen bij PDC

Regelmatig is er bij PDC plaats voor gemotiveerde stagiairs. Als je het ook leuk vindt om ervaring op te doen bij het onderhouden en verder ontwikkelen van nieuwe onderdelen van een internetsite, bekijk dan onze stagevacature.

 
  • Contact
  • Home