Milieuloket:
Internationale overheden

 

Een groot gedeelte van de Nederlandse milieuwetgeving wordt gemaakt in Brussel. De Europese Unie (EU) heeft vanaf de jaren '80 richtlijnen geformuleerd voor luchtverontreiniging, vervuiling van rivieren, het inzamelen van afval en de invoering van genetische manipulatie in de landbouw.

In het kader van de Verenigde Naties wordt ook wereldwijd getracht om milieumaatregelen door te voeren. Een groot succes was de ondertekening van het Protocol van Montreal in 1987, waarmee het gat in de ozonlaag in internationaal verband werd aangepakt. Ook zijn er tal van verdragen getekend, bijvoorbeeld om vervuiling van oceanen tegen te gaan; het regenwoud te beschermen; de export van gevaarlijk chemisch afval naar ontwikkelingslanden te beperken; en de handel in bedreigde diersoorten aan te pakken. De afgelopen jaren hebben de klimaatconferenties van de Verenigde naties veel aandacht gekregen.

  • Contact
  • Home