Milieuloket:
Nederlandse instellingen

 

Naast actuele weersvoorspellingen, meet het KNMI ook de luchtkwaliteit op diverse plaatsen in Nederland. Andere activiteiten richten zich op het in kaart brengen van klimaatveranderingen en de kwaliteit van de ozonlaag boven Europa.

Onderzoeksinstelling die wetenschappelijk onderzoek uitvoert ten behoeve van de overheid op het gebied van publieke gezondheid, natuur en omgeving. Op deze gedeeltelijk Engelstalige site zijn vele onderzoeksrapporten te vinden die on line raadpleegbaar zijn.

Deze rijksdienst ondersteunt ondernemers onder andere bij duurzaam ondernemen.

  • Contact
  • Home