Afval en stoffen

  • Afvalverwerking

    In een klein, maar welvarend land als Nederland is afval een groot probleem. De hoeveelheid afval afkomstig van huishoudens, de industrie en de bouw neemt met de stijging van de welvaart en het bevolkingsaantal alleen maar toe.

  • Schadelijke stoffen

    Vrijwel alle milieuproblemen zijn terug te voeren op de kwalijke gevolgen van een te hoge concentratie van bepaalde schadelijke stoffen in lucht, water of bodem. Soms komen deze stoffen vrij na een vulkaanuitbarsting of een andere natuurramp. In alle overige gevallen is de mens de hoofdverantwoordelijke voor de uitstoot van deze stoffen.

 
  • Contact
  • Home