Milieuloket:
Ozon

bij Ozon

 

Ozon

Ozon is een gas waarvan ieder molecuul bestaat uit 3 zuurstofatomen. De chemische formule is o3.

De problemen met ozon zijn tweeledig. Hoog in de atmosfeer neemt de ozonconcentratie af, waardoor schadelijke straling de aarde kan bereiken. Laag in de dampkring neemt de concentratie juist toe, waardoor planten en dieren (en mensen!) ziek kunnen worden.

Ozon versterkt ook het broeikaseffect.


Inhoud

1.

Herkomst

De afbraak van de ozonlaag hoog in de atmosfeer wordt o.a. veroorzaakt door cfk's uit spuitbussen en koelkasten en door halonen en methylbromide.

Het teveel aan ozon op lagere hoogte ontstaat door reactie van stikstofoxiden en koolwaterstoffen, afkomstig van verkeer en industrie.

2.

Gevolgen

Door afbraak van de ozonlaag bereikt meer ultraviolette straling van de zon de aarde. Mensen kunnen daar huidkanker en oogziekten van krijgen.

Ook plankton heeft er sterk van te lijden en daardoor ook andere zeedieren die plankton eten.

Teveel ozon in de lagere luchtlagen (zomersmog) zorgt voor problemen voor mensen met longaandoeningen (cara).

Ook planten hebben er last van. De oogst van mais, aardappelen en tomaten kan wel 10% minder zijn. Ozon draagt ook bij aan het broeikaseffect.

 

Inhoud

  • Contact
  • Home