Milieuloket:
Cfk's

bij Cfk's

 

Cfk's

Cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen) zijn kunstmatige stoffen, die bestaan uit chloor (Cl), fluor (F) en koolstof (C). Het duurt vaak decennia voordat ze zijn afgebroken. Ze hebben een aantal zeer schadelijke gevolgen voor mens en milieu. Zo tasten ze de ozonlaag aan, dragen bij aan het broeikaseffect en kunnen waarschijnlijk afwijkingen veroorzaken bij ongeboren kinderen.


Inhoud

1.

Herkomst

Alle cfk's zijn door de mens gemaakt. Ze werden vooral gebruikt als drijfgas in spuitbussen en in koelkasten. Verder gebruikte de industrie ze als blaasmiddel bij de fabricage van schuimplastic en als schoonmaakmiddel in de elektronika. Voor alle toepassingen zijn inmiddels alternatieven voorhanden.

2.

Gevolgen

Cfk's zijn op twee manieren schadelijk voor het milieu. Ze tasten de ozonlaag aan en ze dragen in beperkte mate bij aan het broeikaseffect. Sommige cfk's veroorzaken waarschijnlijk groeistoornissen bij ongeboren kinderen. Daarnaast denkt men dat de stoffen het genetisch materiaal van plant, dier en mens kunnen aantasten en veranderen.

 

Inhoud

  • Contact
  • Home