Milieuloket:
Advies: verdroogde gebieden met voorrang aanpakken

 
donderdag 1 juni 2006

Iedere provincie moet voor 1 januari 2007 een lijst maken van verdroogde gebieden. Dit moeten de meest urgente gebieden zijn waar het aanpakken van de verdrogingsproblematiek de meeste kans maakt. Dit voorstel heeft de Taskforce Verdroging onder leiding van de Utrechtse gedeputeerde Binnekamp gisteren aan minister Veerman aangeboden.

De verdrogingsproblematiek speelt al jaren. Boeren zijn gebaat bij een lage grondwaterstand en ontwateren daarom het land. Landbouwmachines zijn makkelijker en comfortabeler op 'droog' land te gebruiken dan op 'nat' land. Ook voorkomt een lage grondwaterstand de verrotting van wortels. Verdroging van land wordt daarnaast ook veroorzaakt door de grondwateronttrekking voor drinkwater en de industrie.

Daartegenover staat dat 40 procent van de Nederlandse plantensoorten door de lage grondwaterstand dreigt te verdwijnen. Door de tegenstrijdige belangen, de hoge kosten en de vele partijen die bij de problematiek betrokken zijn, kwamen de initiatieven om het probleem op te lossen tot nog toe niet van de grond. Het voorstel van de Taskforce wil deze impasse doorbreken. De werkgroep wil dan ook alleen aandacht voor de gebieden die op de lijst staan en die dan ook serieus aanpakken.

Bron: Staatscourant 104, 31 mei 2006


  • Contact
  • Home