Milieuloket:
Vogelbeschermers strijden tegen windmolens

 
donderdag 10 mei 2001

Windturbines produceren schone en duurzame energie. Toch kunnen plannen voor de plaatsing ervan soms rekenen op protesten. Vogelbescherming Nederland maakt bezwaar tegen overheidsplannen die voorzien in de bouw van een groot windpark langs de Afsluitdijk en in het IJsselmeer.

Vogelbescherming Nederland vreest talloze slachtoffers onder de vogelpopulatie en vindt het onbegrijpelijk dat er kennelijk zo onzorgvuldig wordt omgegaan met een internationaal vogelgebied als de Waddenzee. Een windpark zou namelijk niet alleen verlies van leefgebied voor de vogels betekenen, maar ook een 'energieverslindende en levensbedreigende barrière' zijn voor vogelsoorten die de tocht van het hoge noorden tot diep in Afrika maken.

De Waddenzee wordt door veel vogelsoorten gebruikt als rustplaats in hun uitputtende trektocht naar het zuiden. Een windmolenpark zou de vogels dwingen een omweg te maken. Dit kost energie en tast dus de reserves aan, met mogelijk ziektes en dood ten gevolg. Bovendien is volgens Vogelbescherming Nederland de kans groot dat vogels door de wieken van de windmolens gedood zullen worden, wanneer zij bij nacht en ontij de Afsluitdijk bereiken.

Bron: Persbericht Vogelbescherming Nederland


  • Contact
  • Home